Poprawić
– strona o GT
– #2
– dodać pozostałe filmy
– w podziękowaniach wymienić partnerów
– dodać stronę o współpracy
– dodać odnośniki w bio uczestników do nagrań z paneli