Konrad Nowakowski

Konrad Nowakowski-2

Kierownik Zakładu Ekologii Opakowań w COBRO Instytucie Badawczym Opakowań oraz prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań na co dzień realizujący zadania dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorstw za opakowania produktów wprowadzane na rynek. Ma 17-letnie doświadczenie w obszarze ochrony środowiska i ekologii m. in w tematyce ocen cyklu życia LCA, technologii recyklingu, projektowaniu systemów pakowania oraz ocen „ekologicznych” opakowań. Członek komisji konkursowych m.in. Teraz Polska. Członek Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych ds. zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju.

Comments