Krzysztof Rączkowiak

Krzysztof Rączkowiak

Od niemal 10 lat śledzi i wspiera rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Obecnie związany z Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, w której odpowiada m.in. za relacje z konsumentami, mediami i biznesem oraz prowadzenie kampanii promocyjnych.

Comments