dr Jakub Urbański

dr Jakub Urbański

Biolog, doktor biologii molekularnej. Współzałożyciel i członek zarządu spółki HiProMine S.A. pierwszej w Polsce firmy zajmującej się przemysłową hodowlą owadów w oparciu o biomasę. Członek Zarządu IPIFF – International Platform for Insects as Food and Feed, przewodniczący grupy opracowującej standardy GHP (Good Hygiene Practices) na potrzeby legislacji UE.
Specjalizuje się w technologiach przetwarzania biomasy w oparciu o wykorzystanie owadów.

Podczas Green Talks #1 Miejskie kompostowanie opowiadał o zastosowaniu BSF (Hermetia Illucens) w przemyśle i procesie hermikompostowania.

Comments