Green Talks Polska #1 Miejskie kompostowanie

5 czerwca 2017 / Warszawa

 

Część I: Kompostowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym

 

Goście części pierwszej


Tomasz Sene Wojciechowski
Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, członek i przewodniczący rad nadzorczych. Członek European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie ochrona środowiska. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”.
Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy i właśnie dlatego opowie nam o kompostowaniu w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

dr Marek Goleń
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

 

 

Część II: „Wielkie kompostowanie” i sąsiedzkie kompostowniki

 

Goście części drugiej


Izabella Mier
Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW i Kolegium Europejskiego. Pracowała w analizie gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej, koordynowała projektami edukacyjnymi i sportowymi w Polsce i Azji Centralnej. Od kilku lat zajmuje się projektami związanymi z aktywną edukacją ekologiczną. Ostatnio pracowała przy kampanii recyklingowej w Londynie, obecnie pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

🌱 Iza jest inicjatorką i liderką sąsiedzkiego kompostownika na warszawskim Żoliborzu, o którym opowie nam już w poniedziałek!

 

Magdalena Siemaszko
Pracuje w Ogrodzie Botanicznym UW, gdzie zajmuje się projektem społecznym dotyczącym suwerenności żywnościowej „Wielki Piknik”. Członkini Kooperatywy Spożywczej „Dobrze” i ruchu Foodsharing Warszawa. Absolwentka międzywydziałowych studiów, biolożka, ekolożka i aktywistka. Badała dzikie pszczoły i parki w Polsce, ptaki w Indonezji, lada dzień będzie eksplorować ekosystemy Tanzanii. Śledzi relacje i połączenia – w przyrodzie, naukach, systemach, wspólnotach – dlatego podczas spotkania Green Talks przekona nas, że kompost to brakujące ogniwo w łańcuchu jedzenia, torfowisk, ogródków i zadowolonych sąsiadów.

 

 

Część III: Hermetia

 

 

dr Jakub Urbański
Biolog, doktor biologii molekularnej. Współzałożyciel i członek zarządu spółki HiProMine S.A. pierwszej w Polsce firmy zajmującej się przemysłową hodowlą owadów w oparciu o biomasę. Członek Zarządu IPIFF – International Platform for Insects as Food and Feed, przewodniczący grupy opracowującej standardy GHP (Good Hygiene Practices) na potrzeby legislacji UE.
Specjalizuje się w technologiach przetwarzania biomasy w oparciu o wykorzystanie owadów. Opowie o zastosowaniu BSF (Hermetia Illucens) w przemyśle i procesie hermikompostowania.

 

 

 


Partnerzy

    

Patroni

   

 

 

Podobają Ci się spotkania Green Talks?

Pomóż nam ulepszyć kolejne edycje przekazując dobrowolną darowiznę.